coaching-training
‘Together Everyone Achieves More’. Het motto waar het woord ‘team’ een afkorting van is, zegt het al: samen bereikt iedereen meer. De Laat Teammanagement is gespecialiseerd in het coachen en trainen van groepen mensen, zodat zij als team meer uit zichzelf kunnen halen.

Een goed functionerend team van medewerkers is vanzelfsprekend essentieel voor uw bedrijf. Collega’s die elkaar en elkaars kwaliteiten kennen, komen samen tot betere prestaties. Een goed team verhoogt de sfeer op de werkvloer, bevordert het welzijn van de individuele medewerkers en leidt uiteindelijk tot meer omzet.

De Laat Teammanagement helpt teams van medewerkers om beter te functioneren. Dat doen we door middel van coaching en training. Dit kan op een laagdrempelige manier in de vorm van een gezellig teamuitje, waarbij collega’s dankzij verschillende opdrachten elkaar beter leren kennen. Ook kan het gaan om meer serieuze coachingstrajecten, waarbij teams samen in gesprek en aan de slag gaan. Deze trajecten worden op maat gemaakt. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Rol binnen een team

Bij het coachen en trainen van teams gaan wij uit van de ‘teamrollen’ van Meredith Belbin. Deze Britse wetenschappers heeft veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van teams. Elk goed functionerend team heeft verschillende kwaliteiten nodig, die verdeeld zijn over de aanwezige rollen. Zo is er bijvoorbeeld de ‘zorgdrager’ die het proces en de afspraken in de gaten houdt, maar ook de ‘groepswerker’ die gevoelig is en sterk gericht is op het creëren van een goede sfeer binnen het team.

Binnen een goed functionerend team worden alle negen teamrollen uit het model van Belbin vervuld. Tijdens onze coachings- en trainingsactiviteiten brengen wij in kaart welke kwaliteiten uw medewerkers hebben. Vervolgens analyseren we of deze passen bij de rol die ze binnen het team hebben. Wordt er bijvoorbeeld van de zorgdrager verwacht dat hij of zij goed is in conflictsituaties of met de creatieve ideeën komt? Dan gaat er iets mis. Hij of zij voelt zich waarschijnlijk niet op zijn plek en het team als geheel functioneert niet optimaal. Kortom: De Laat Teammanagement zet de poppetjes op de juiste plaats.

Individuele coaching

Niet alleen voor teams, ook voor individuele werknemers bieden wij coachingstrajecten aan. Daarbij werken we met het GROW-model, dat hieronder weergegeven wordt. Naar aanleiding van een specifieke onderzoeksvraag stelt de coach een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) programma samen. Onze competentietest is in dit geval een uitstekend startpunt.


GROW
G- Gewenste uitkomst Coach vraagt naar het doel voor de vraag en voor deze sessie:
R- Realiteit Coach vraagt naar de huidige stand van zaken:
O- Opties Coach vraagt naar de opties voor de coachee:
W- Will Coach vraagt naar de optie of combinatie van opties die de coachee gaat realiseren:

Graag informeren we u over onze aanpak en gaan we in op uw vragen.